10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Pastoraal Centrum De Herberg in Oosterbeek
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Sela – Breng ons samen
Zingende Gezegend 218 : 2
Zingende Gezegend 218 : 4
Kinderlied: Ik leg mijn leven in uw handen
Schriftlezing: Filippenzen 3 : 1-11
Tekst: Filippenzen 3 : 10-11
LB(1973) 75 : 1, 8, 11, 15
Opw 638