10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. H. Bouma

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (via Utrecht Mission/De Verre Naasten)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 502
Kinderlied: Ik leg mijn leven in uw handen
Schriftlezing: Markus 11 : 12-25; 1 Kor. 3 : 16-17
Psalm Project 51
Sela – Een toekomst vol van hoop
Luisterlied tijdens collecte: Heer vergeef ons
LB(2013) 868