10:00 Ochtenddienst

Voorganger: br. K. van Bochove

Collecten bestemd voor:

  1. ZOA Vluchtelingenzorg, Hongersnood in Afrika
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Votum en groet (Sela)
Ik zal er zijn (Sela)
Wet (Matt. 22:35-40)
Ps 87 : 1, 3, 4 (berijming 1773)
Kinderlied: Jezus is de goede herder
Schriftlezingen:
Genesis 28 : 11-19
Genesis 32 : 23-33
Johannes 1 : 48-51
GK(2017) 198 : 1, 2, 3, 4
PsalmProject Ps 146