10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. H. Bouma

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:

Opw 355
Kinderlied: Opw Kids 83
Schriftlezing: Marcus 14 : 1-9
Opw 502
Heer wijs mij uw weg – Sela
PvN 145