10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Votum / groet (Sela)
Opw 815
Kinderlied: Samen (Elly & Rikkert)
Schriftlezing: Genesis 4 : 1-8 (BGT)
You say (Lauren Daigle)
Mijn toevlucht (Ps 91 – Sela)
Aan uw tafel (Sela)
Juicht, Hij is verheerlijkt (Sela)