10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: Pasen.

Collecten bestemd voor:

  1. ZOA Vluchtelingenzorg
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2006) Gz 97
Juicht / Hij is verheerlijkt – Sela
Kinderlied: Opw 807
Schriftlezing: Matteüs 28 : 1-10; 1 Korintiërs 15 : 12-27a
Tekst: Matteüs 27 : 52-53
LB(2013) 769 : 1, 2
GK(2006) Gz 99 : 1
LB(2013) 769 : 4, 6
GK(2006) 99 : 3
Lied door de kinderen: ‘Geef het door’
Opw 832