10:00 Ochtenddienst

Voorganger: br. B.R.T. Arnold
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep L t/m Z.

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
LB(2013) 154b : 1, 3, 7, 8, 10
PvN 1
Kinderlied: Allerleukste liedje
Schriftlezing: Psalm 148
Ps 148 : 3, 4
PvN 145

Ps 150 : 1