10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. R. de Boer (Harderwijk)

Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
PvN Psalm 130
Kinderlied: Kinderopwekking 281
Schriftlezing: Hosea 5 : 8 – 6 : 6
Opwekking 780
Tekst: Hosea 6: 3
LB (2013) 910: 1, 2, 3
Ps 50: 11
Aan uw tafel – Sela
LvdK(1973) 358: 6