10:00 Ochtenddienst

Voorganger: zr. M. van der Kamp (Woerden)

Collecten bestemd voor:

  1. Huis van Vrede
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 103c: 1, 2, 3, 5
LB(2013) 1010: 1, 3, 4
Kinderlied: Opwekking Kids 51
Schriftlezing: Numeri 6: 22-27; Johannes 20: 19-21
Psalm Project 67
Gods zegen voor jou – Sela