10:00 Ochtenddienst

Voorganger: br. K. van Bochove

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Votum en groet (Sela)
Opw 461
Indisch Onze Vader
Kinderlied: Opwekking Kids 51
Schriftlezing: Matteüs 7: 12-21 en Matteüs 21: 1-9
GK(2017) 230: 1, 2, 6
GK(2017) 198: 1, 2, 3, 4