10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep B
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Micha Nederland (Michazondag, wereldarmoededag)
  2. Diaconie

Liturgie:
God is in ons midden (Sela)
De Nieuwe Psalmberijming 132 : 4, 6, 7
Kinderlied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Schriftlezing: 1 Koningen 8 : 1-7; 10-15; 22-30; 46-50; 54-55; 65-66
LB 364
In Christ alone
LB 416