10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden van wie de achternaam begint met de letter L t/m Z.
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Eredienst

Liturgie:
Votum – Sela
Heer vergeef ons (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Opwekking Kids 18
Schriftlezing: Lucas 22 : 14-20
PvN 23
U nodigt mij aan tafel – Sela
LB(2013) 978 : 1, 2, 4