10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. P.F. de Boer (Ermelo)

Collecten bestemd voor:

  1. Red een kind
  2. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)

Liturgie:
Ps 42 : 1, 5
Ps 86 : 4
Kinderlied: De Heer is mijn Herder
Schriftlezing: Zacharia 14 : 1-11, 16 en Openbaring 22 : 1-6
Tekst: Johannes 7 : 32-39
Wonderlijk (Sela)
Een toekomst vol van hoop (Sela)