10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J.B. Wilmink (Amersfoort-Centrum)
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep A t/m K.

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(1973) Ps 80 : 1, 6
LB(2013) 216
Kinderlied: Kinderopw 144
Schriftlezing: Lukas 15 : 1-24
GK(2006) Ps 119 : 66
Opw 428
Geloofsbelijdenis (melodie GK(2006) 162)