10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met de CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 797
DNP Ps 31 : 1, 2, 6
Kinderlied: Leeuw van Juda, Lam van God
Schriftlezing: Handelingen 15:1-31
Opw 688
GK(2017) 213