10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Micha Nederland (Michazondag ihkv wereldarmoededag)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 216
Kinderlied: Leeuw van Juda, Lam van God
Schriftlezingen: Genesis 1 : 20-26; Spreuken 12 : 10; Lucas 12 : 6-7
Tekst: Spreuken 12 : 10
LB(2013) 985
Aan uw tafel – Sela
GK(2006) 109 : 1
In de hemel is de Heer