10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: in deze dienst wordt Jonathan van Holland gedoopt.

Collecten bestemd voor:

  1. Leger des Heils, Buurthuiskamers in Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 975 : 1, 2, 3
LB(2013) 348 : 1, 3, 4
LB(2013) 348 : 6, 9
Kinderlied: Opw Kids 276
Schriftlezing: Handelingen 17 : 22-34
Tekst: Handelingen 17 : 30-34
Ps 98 : 1, 4
Sela – De dag van de Heer