10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep A t/m K.
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 32
Kinderopw. 144
Schriftlezing: Titus 2
LB(2013) 912
DNP Ps 116 : 6
Viering HA
LB(2013) 1005