10:00 Ochtenddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Voor deze eredienst zijn uitgenodigd de leden die behoren tot groep C
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Luisterpost Bralectah
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 15 : 1, 2
Kinderlied: Een dwaas en een wijs man
Schriftlezingen: MatteĆ¼s 5 : 21-22, Filippenzen 4 : 4-9
Psalmen voor Nu 12
Nieuw Liedboek 381 : 1, 2, 4
Opw 688
Psalmen voor Nu 117