17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. Passion week Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
God van liefde, God van trouw – PsalmProject
Schriftlezing: Marcus 9 : 14-29
Ps 27 : 1, 7
Tekst: Marcus 9 : 21-24
GK(2006) Gz 171
GK(2017) Gz 175b
LB(1973) Gz 445