17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 92 : 1, 2, 7, 8
Schriftlezingen:
Leviticus 25 : 1-13 + 18-22
Jesaja 58 : 13-14
Marcus 2 : 27b-28
Kolossenzen 2 : 16-17
Romeinen 14 : 5-8
Hebree├źn 4 : 1-2, 9-12
DNP 119 : 33
Tekst: HC Zondag 38
DNP 23 : 1, 3
GK(2017) 218 : 3, 4