17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden, CGKV)

Collecten bestemd voor:

  1. Overweeghuis
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 84 : 3, 4
Schriftlezing: Lukas 2 : 40-52
Tekst: HC Zondag 39
Ps 127 : 1, 2, 3
Ps 128 : 1, 2, 3
GK(2006) Gz 89 : 2, 3, 4
GK(2006) Gz 139 : 4, 5