17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Bijzonderheden: Pasen, gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. ZOA Vluchtelingenzorg
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
n.n.b.