17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. van den Berg (Leusden)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 116 : 2, 5, 8
Schriftlezing: Lucas 23 : 33-35 en 44-56
Tekst: HC Zondag 16
Psalmen voor Nu 16
LB 576b : 3, 5, 7
Nieuw Geref. Kerkboek 176 : 4, 5