17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Holtland (Veenendaal-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. De Verre Naasten: Anugrah centrum
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 121 : 1
GK(2017) 177
Ps 121 : 3, 4
Schriftlezingen: Johannes 21 : 1-14; Lucas 5 : 1-11; Mattheus 28 : 16-20
Opw 689
Tekst: Johannes 21 : 1-14
Ps 67 : 2, 3
God zal voor ons zorgen – Sela