17:00 Middagdienst

Voorganger: br. J. de Wolf

Collecten bestemd voor:

  1. Pastoraal Centrum De Herberg in Oosterbeek
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 63 : 2
Schriftlezing: Genesis 4
Tekst: HC Zondag 40
GK(2006) Gz 176a : 1, 8, 13
Ps 103 : 3, 4
Ps 65 : 2
GK(2006) Gz 28