17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.W. Sonneveld (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 838 : 1, 2, 3
LB(2013) 838 : 4
Schriftlezing: 1 Petrus 3 : 8-17
Ps 34 : 5, 6
Toekomst vol van hoop – Sela
Psalmen Anders 134b