17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M. Bergsma (Utrecht, CGK)

Bijzonderheden: Pinksteren, gezamenlijke eredienst in de CGK Singelkerk (Wittevrouwensingel 28).
Diensten in de Singelkerk zijn online hier te volgen.
Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 99 : 1, 2, 3
Op Toonhoogte 136
Schriftlezing: Joël 3 : 1-5
Gz 39 : 4, 9
Ps 145 : 5, 6
Op Toonhoogte 190