17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Groeneveld (Amersfoort-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Bootvluchteling
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 134
Schriftlezing: Genesis 12 : 1-9
LB(2013) 975 : 1, 3, 4
Schriftlezing: Psalm 134
Ps 85 : 1, 3, 4
LB(2013) 425