17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (door Utrecht Mission/De Verre Naasten)
  2. Eredienst

Liturgie:
Liedboek(2013) 632
Schriftlezing: 2 Tessalonicenzen 3:5-16
Tekst: HC Zondag 17
Liedboek(2013) 912 : 1-6
GK(2017) 176 : 4, 5