17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. Coronahulp India (via Red een Kind)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 36 : 2
Schriftlezingen: Exodus 33:18-19 en 34:5-7, Filippenzen 2:6-9
Opw 270
Tekst: Psalm 113
NPB 113
GK(2017) Gz 177:4
Opw 354