17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. Daycare Oasis in Salem, Zuid-India
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 18 : 9, 15
Schriftlezing: Job 38 : 4-7 en 1 Kon. 18 : 25-27
Ps 16 : 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Marcus 14 : 32-43
Ps 16 : 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Tekst: HC Zondag 34
Ps 96 : 3, 5, 8
Gz 179A
Opw 733