17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. S.M. Alserda (Spakenburg)

Collecten bestemd voor:

  1. TU Kampen Biblotheekfonds
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 65 : 1, 2
Geloofsbelijdenis (melodie: Ld 429)
Schriftlezing: 2 Kor. 5 : 14-21
Gz 140 : 2, 3
Tekst: HC Zondag 33
Opw 378
Gz 89 : 1, 3