17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. Boonstra (Bussum-Huizen)

Collecten bestemd voor:

  1. Stiching Hulpactie Doboj
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 65 : 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Lucas 19 : 1-10
Tekst: HC Zondag 30 (v/a 81), 31 (v/a 84), 32 (v/a 86)
Gz 155
Ld 78
Gz 164