17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R.Th. de Boer (Harderwijk)

Collecten bestemd voor:

  1. SGJ Jeugdwelzijn
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 63 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Genesis 2 : 18-24, Efeziƫrs 5 : 25-32
Gz. 119 : 1, 2
Tekst: HC Zondag 28, 29
Opw 623
Gz 161
Opw 767