17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E.T. v.d. Kamp (Nieuwegein)

Collecten bestemd voor:

  1. UMA
  2. Eredienst

Liturgie:
E&R 409 (= Opw 228)
Gz 145
Schriftlezing: Matt. 18 : 15-22, 1 Kor. 2 : 1-5, Hand. 4 : 13-31
Gz 119 : 1, 2
Ps 40 : 4 (De nieuwe psalmberijming)
Opw 770