17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Commissie Steun MERF
  2. Diaconie

Liturgie:
Nieuw Liedboek 405 : 3, 4
NGK 177 : 2, 4
Psalmen voor Nu 16 (gedeeltelijk)
Schriftlezing: Exodus 20 : 18-21, Exodus 32 : 1-9 en Hebree├źn 12 : 18-29
Tekst: HC Zondag 35: vr/antw 96 en 97
Ps 135 : 9, 10
NGK 198
In de hemel is de Heer