17:00 Middagdienst

Voorganger: stud. I. Poortinga (Kampen)

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (door Utrecht Mission/Verre Naasten)
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 121 : 1, 2, 4, 9
Gz 90
Lezen: Johannes 20:19-29
Gz 150
Gz 179b
Gz 64