17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Janssen (Bunschoten-West)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 8 : 1, 3, 4, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Exodus 3 : 13-15 en 34 : 1-10
Zingen: Ps 103 : 3
Tekst: HC Zondag 36
Opw 770
Geloofsbelijdenis, melodie Ld 135
Gz 145