17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G.F. de Kimpe (Barneveld-Voorthuizen)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
Ps 105 : 1, 5
Schriftlezing: Handelingen 3:12-26
Tekst: HC Zondag 18
Opw 832
GK(2006) Gz 139 : 3, 6