17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Buursema (Barneveld-Voorthuizen)

Collecten bestemd voor:

  1. Chin in need
  2. Eredienst

Liturgie:
Groet
Nieuw liedboek 280: 1, 3, 4, 5
Gebed
Schriftlezing: Efeze 2: 1-10
Psalm 103: 3, 4
Prediking n.a.v Efeze 2,8
Opwekking 428 – Amazing Grace
Geloofsbelijdenis: NLB 344
Dankzegging
Collecte
Nieuw liedboek 704
Zegen