17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. D. Welfing (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
NGK 163
NGK 42a
Schriftlezing 1: Matteüs 21 : 28-32
Schriftlezing 2: Matteüs 21 : 33-39
Ps 80 : 8, 9, 10
NGK 178 : 1, 5
NGK 162 : 1, 3, 6, 7, 8, 9
Opw 407