17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. International Justice Mission
  2. Eredienst

Liturgie:
Welkom
Votum en zegegroet
Psalm 122: 1
Gebed
Inleiding: St. Petrus in Gallicantu
Lezen: Markus 14: 53-72
Psalm 51: 1, 5, 7
Preek
Psalm 130 uit Psalmen voor nu
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 5: 9
Collecte
Slotgebed/slotlied: Nieuw Liedboek 1006 Onze Vader
Zegen