17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.B. Wilmink (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. TU Kampen
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Votum en zegengroet
NLB 556: 1-4 Alles wat over ons geschreven is
Gebed
Schriftlezing: Markus 14: 32-42
NLB 578: 1, 2, 3 en 6 O kostbaar kruis
Preek: Jezus’ angst
NLB 576b: 1, 2, 3, 6 en 7 O hoofd vol bloed en wonden
Dank- en voorbedegebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
NLB 103c: 1, 2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen
Zegen
Amenlied: NLB 103c: 5 Engelen, zing ja en amen