17:00 Middagdienst

Voorganger: br. J. Teekens

Collecten bestemd voor:

  1. Schuldhulpmaatje
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 84 : 1
Gz 174 : 3
Schriftlezing: Marcus 1 : 14-20 en Johannes 21 : 15-19
Gz 62
Ps 90 : 1
Ps 84 : 4