17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.Q. Hoorn (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Getroffenen cycloon Idai in Malawi, Mozambique en Zimbabwe (via Christelijk Noodhulpcluster)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 111 : 1, 2
Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14
Gz 62
Nieuw Liedboek 939
Opw 520
Gz 111