17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. Boonstra (Bussum-Huizen)
Bijzonderheden: Pasen, gezamenlijke eredienst met CGK.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 98 : 1, 3
Lezen: Lucas 24 : 13-36
Gz 92 : 1, 2 (Nu triomfeert de Zoon van God)
Gz 95 : 1, 2, 3, 4 (Daar juicht een toon)
Geloofsbelijdenis: Gz 123 : 2, 3, 4 (‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind)
Gz 68 : 1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer)