17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A.M. Wilschut (Houten)

Collecten bestemd voor:

  1. Serve the City Utrecht
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 73 : 1, 9, 10
Schriftlezing: Genesis 37
Ps 105 : 8, 9
Schriftlezing: MattheĆ¼s 26 : 14-16
Opw 687
Tekst: Genesis 37 : 23-28
Ps 27 : 6, 7
Geloofsbelijdenis (melodie Ld 135)
Ik zal er zijn (Sela)