17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.P. van der Velde (Leidsche Rijn)

Collecten bestemd voor:

  1. Epafras
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 84 : 1, 3
Gz 38
Lezen: HC Zondag 40
Lezen: Matteus 5 : 1-2
Gz 176b : 1, 2, 3
Lezen: Matteus 5 : 3-16
Gz 176b : 4, 5, 6
Lezen: Matteus 5 : 17-32
Gz 176b : 7, 8, 9, 10
Lezen: Matteus 5 : 38-48
Ps 119 : 1, 3, 13
NGK 175a (= GK’06 179b)