17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. S.M. Alserda (Spakenburg)

Collecten bestemd voor:

  1. Smash for Life
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 99 : 1, 3, 4
Geloofsbelijdenis (wijs LvdK 429)
Schriftlezing: Genesis 1 : 27-28; 2 : 18-24
Gz 145
Tekst: HC Zondag 41
Ps 25 : 5, 7
Gz 107 : 1, 2, 4